ONLİNE BAŞVURU YAP

Detaylı bilgi için formu doldurmanız yeterli!...

 • Neden Müdür Bina Yönetimi ?

  Yazı Boyutu

  Gelişen dünya koşullarında çağdaş yaşamın ihtiyaçlarını ve modern yaşama arzusunu hizmet verdiği apartman ve sitelerde yaşayanlara sağlamayı hedefleyen MÜDÜR Yönetim Hizmetleri, profesyonel ve uzman kadrosu ile;

  • Faaliyetlerimizi, profesyonel bir anlayış ve hukuki mevzuat kapsamında yürütmekte olduğumuz için hizmet verdiğimiz apartman ve site sakinleri arasındaki “komşuluk” ilişkileri zarar görmemektedir.>
  • Apartman ortak yaşamında ve komşuluk ilişkilerinde sorunlara neden olan apartman ve site yönetimini her türlü teknolojik imkanları kullanarak sağlamaktadır.
  • Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre apartman site ya da iş merkezlerinin kiracı yada malikler arasındaki sorunlarını en aza indirgeyerek en iyi hizmeti almalarına imkan vermekte, huzurlu bir yaşam sunmaktadır.
  • Hizmet verdiği apartman, siteler ve diğer tesislerde her türlü temizlik, teknik, güvenlik ve diğer hususlar MÜDÜR YÖNETİM güvencesi ile yapılmakta, sorunlara kısa sürede ve kalıcı çözümler bulunmaktadır.
  • MÜDÜR Yönetim, başta zaman olmak üzere diğer imkan ve vasıtaların boşa harcanmasına fırsat vermemekte ve Sizlere her konuda tasarruf yapma imkanları sağlamaktadır.
  • MÜDÜR Yönetim, kat malikleri ve kiracılara karşı eşit ve tarafsız bir yönetim sunmaktadır.
  • MÜDÜR Yönetim, hizmet verdiği apartman ve sitelerde, idari, teknik, güvenlik ve yönetimsel konularda her zaman bir telefon kadar yakınınızdadır.
  • Apartman ve sitelerin geliştirilmesi ve modernleştirilmesi ile ilgili olarak talep edilmesi durumunda projeler hazırlamakta, uygulamakta ve her türlü desteği sağlamaktadır.
  • MÜDÜR Yönetim Hizmetleri, yönetim hizmeti verdiği apartman, site ve diğer tesislerde bütçe hazırlama, teknik bakım, işletme, kiracılarla ilişkiler vb konularda bilgisayar destekli veritabanı üzerinden müşteri taleplerine ve/veya sorunlarını en kısa sürede sonuçlandırmaktadır.
  • Hizmet sektöründe %99 başarının bile yetersiz olduğu, %1 hatanın yapılan bütün hizmeti ve emeği yok edeceğinin bilinci ile faaliyet göstermekteyiz. Bu maksatla, personelimize bizimle çalışmaya başlarken “görev öncesi” ve göreve başladığı zaman “görev başı eğitimi” vermekte ve yaptığımız denetlemelerde görülen noksanlıklar zamanında düzeltilmektedir.
  • Apartman ve sitelere verilen hizmetlerde “şeffaf” ve “denetlenebilir” politika izlenmekte, özellikle aidat ve harcamalar konusunda ilgili denetim kurullarının rutin kontrollerini sözleşmelere dahil etmektedir.
  • MÜDÜR Yönetim Hizmetleri, apartman ve sitelerde “optimum” maliyetle verdiği hizmetlerde “fark yaratma”yı hedeflemektedir.
  • Hizmet sektöründeki “rekabet”in bilinci ile verimliliği her fırsatta artırmanın yollarını aramaktadır.
  • Hizmet sağlanan apartman ve sitelerde “kalite standardı” olarak en yüksek seviyeyi sağlamayı taahhüt etmekte ve bunu “sosyal sorumluluk” olarak dikkate almaktadır.